Thơ Lê Ngọc Kha

CHÀO MỪNG HỘI NGỘ
LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ

Tổ chức ngày 4 đến 8 tháng 9 năm 2015
tại Nam California – U.S.A

Chào mừng hội ngộ liên trường
Mồng tư tháng chín khắp phương tựu tề
Trường xưa Quảng Trị nhớ về
NGUYỄN HOÀNG, CAM LỘ, BỒ ĐỀ, TRIỆU PHONG,
PHƯỚC MÔN, CHÂN LÝ, HẢI LĂNG,
GIO LINH, ĐẮC LỘ, THÁNH TÂM, ĐÔNG HÀ…
Chia ly từ độ can qua
Thầy trò, bè bạn cách xa tháng ngày
Xa quê mong được sum vầy
Nỗi niềm tâm sự chất đầy nhớ nhung
Gặp nhau bao nỗi vui mừng
CaLi nắng đẹp muôn lòng thảnh thơi
Cám ơn Đất, cám ơn Trời…
Ban cho cuộc sống mọi người yên vui.

Lê Ngọc Kha

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.