LTQT2015/Đặc San

Hội Ngộ Liên Trường Quảng Trị 2015

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẶC SAN

1 : Thầy Lê Nghiêm Kính (CA) : $100.00
2 : Lê Xuân Hùng (CA) : $100.00
3 : Quý Ngọc (Canada) : $100.00
4 : Võ Thị Tuyết : $50.00
5 : Hoàng Đức Nam (CA) : $50.00
6 : Lê Vang (CA) : $100.00
7 : Nguyễn Xuân Bích (CA) : $30.00
8 : Thái Tăng Hữu (CA) : $100.00
9 : Lê Thanh Toàn (CA) : $100.00
10 : Phan Gia Minh (CA) : $100.00
11 : Lê Hiệt (CA) : $100.00
12 : Nguyễn Thanh Hà (CA) : $100.00
13 : Lê Văn Châu (CA) : $50.00
14 : Nguyễn Khắc Hiến (CA) : $30.00
15 : Trần Quốc Phiệt (CA): $50.00
16 : Một ân nhân ở PA: $100.00
17 : Nguyễn Vô Cùng (MD):$50.00
18 : Lê Văn Trạch (TN):$100.00
19 : Thầy Tạ Quốc Bảo (CA):$50.00
20 : Trần Văn Phỉ (FL):$50.00
21 : Một đồng hương ở (PA):$100.00
22 : Đỗ Thị Huế : $50.00
23: Nguyễn Phiến (CA):$20.00
24: Lê Kim Quy (CA):$30.00
24: Đỗ Thiệu Nguyên (CA):$200.00
25: Một Cựu Nữ Sinh NH (PA):$100.00
26: Phan Thị Thu (MA):$100.00
27: Ô.Bà Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm(CA):$100.00

                                                                                   Tổng cộng : $2,210.00

Quý vị nào có nhã ý ủng hộ Đặc San HNLTQT xin vui lòng gởi chi phiếu
đề tên : Tony Thái – 420 BALI – SANTA ANA, CA 92704.
Trân trọng cám ơn.

Nghe nhạc :
TÌNH ĐÊM LIÊN HOAN

 

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.