QT/Bắc Cali

 Hội Đồng Hương Quảng Trị
Bắc California
*
Tân niên Xuân Ất Mùi 2015

Thương vùng Hỏa tuyến-Hiệp kỵ

Xem thêm : 

Chuẩn bị Hiệp kỵ

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.