Hình ảnh biểu tinh

 BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỌNG XÂM LƯỢCTẠI VIỆT NAM
Ngày 11 tháng 5 năm 2014
(Hình ảnh chọn lọc tại Saigon và Hà Nội) 

 

 

 

 

 

Biểu tình tại nhà (công an khóa chốt)

Nguyễn Phương Uyên

 Trịnh Kim Tiến

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.