Thơ Phan Khâm

Ước Mơ

Lưng đồi
nắng xuống rưng rưng
Níu tay em lại
xin đừng hoàng hôn.

Phan Khâm

The Dream

On the shoulder of the hill
Orange twilight hues glow
Tears brim my eyes
As I cling to your hands
Begging the setting sun not to go

Phạm Trọng Lệ

This entry was posted in Thơ, Văn Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.