Thơ Trần Đình Túc

Khâm Sai Đại Thần  Trần Đình Túc (1818-1899)

辛未元旦識筆

和風淑氣遍東西
明媚江山入品題
邊澗王春齊慶節
蒸民夀域喜同躋
尋芳未暇登梅嶺
賞勝剛逢過竹批
遥憶京中随鷺序
重賡閎雅咏鳬鷖

陳廷粛

TÂN MÙI  NGUYÊN ĐÁN THỨC BÚT

Hòa phong thục khí biến đông tây
Minh mị giang sơn nhập phẩm đề
Biên giản vương xuân tề khánh tiết
Chưng dân thọ vực hỷ đồng tê
Tầm phương vị hạ đăng Mai Lãnh
Thưởng thắng cương phùng quá Trúc Khê
Dao ức kinh trung tùy lộ tự
Trùng canh hoành nhã vịnh phù ê.

Trần Đình Túc
(Linh Đàn phiên âm)

PHÓNG BÚT NGÀY XUÂN
(thoát dịch)

Khí lành đông hải thổi chiều tây
Vãn cảnh du xuân bước đến đây
Hoành tráng núi sông chào lễ lớn
Thanh bình làng nước hưởng xuân đầy
Ưa lên Mai Lĩnh…chưa nhàn rỗi
Mà tới Trúc Khê… đã dạn dày
Nhắm hướng kinh thành hồn ngưỡng vọng
Chim trời thanh thản thẳng đường bay.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
2012

Ghi chú

Trần Đình Túc
Danh Sĩ Quảng Trị
Hiệp Biện Đại Học Sĩ TRẦN ĐÌNH TÚC (1818-1899), quê làng Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, quan đại thần nhà Nguyễn (thời Tự Đức), từng giữ các chức Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội, Ninh Bình), Hiệp biện Đại học sĩ. Trần Đình Túc là một trong những đại thần chủ chốt trong việc nghị hòa với người Pháp, khi Pháp xâm lược Việt Nam.

@wikipedia  –  vietgle  –  thuathienhue  –  thivien  –  vietgiaitri

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.