Thơ Lý Hiểu .

MÙA BĂNG RÃ

Video Một Mai Giã Từ Vũ Khí

Đặt cuối đường đời dấu chấm than !
Tan cùng bọt biển nắm tro tàn
Tinh anh quấn quít làn hương thoảng
Thống khổ chìm vào gợn sóng lan
Địa ngục lửa soi màn bạo ngược
Hoa thơ máu nhuốm sắc huy hoàng
Trùng trùng nghi án mùa băng rã
Khuấy động giang hồ tiếng nhặt khoan.

 

Lý Hiểu.
VA 10/2012

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.