THƯ NGỎ

ĐẶC SAN
HỘI NGỘ HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ

BOSTON – MASSACHUSETTS – USA

THƯ NGỎ

Kính gởi: Quý Đồng Hương và Thân Hữu,
Kính thưa Quý vị.

Sự chờ đợi, ước mong trong tinh thần hòa ái, yêu thương, gói ghém, đóng góp cho nhau những gì rất chi là Quảng Trị. Do vậy, Ban Biên Tập xin được thông báo về chủ đích chính yếu cho tập Đặc San Hội Ngộ của chúng tôi đến quý Đồng Hương và Thân Hữu là:

Đặc San chú trọng tinh thần sáng tác qua mọi thể loại Văn học liên quan đến Quảng Trị, nhưng là sáng tác mới chưa đăng Báo, Kỷ yếu hay Đặc san nào.Thành thật mong quý Đồng Hương cũng như Thân Hữu vui vẻ, đừng chấp trách.

Đặc biệt nói lên được những tinh hoa của mỗi địa phương ( lối sống, phong tục, tập quán, đặc sản…) của Xóm, Thôn, Làng… Nơi một thời thơ ấu, hay đã trưởng thành mà chính quý vị đã từng một thời để sống, một thời để thương và một thời để nhớ. (Ví dụ: Quý vị là người ở Hải lăng, Triệu phong v.v… ước mong cố gắng viết và giới thiệu về những địa danh, sinh hoạt… của chính mình ở đó). Đây là món quà Hội Ngộ thật dễ thương!

Ban Biên Tập chúng tôi đang mong đợi những sáng tác mới.

Bài vở gởi về Địa chỉ:
Van Cai 109 Coleman St, Malden, MA 20148
(781) 397 – 7486 nhà (843) 609 -7944 cell
captovan@yahoo.com

Kính chúc Gia Đình quý Đồng Hương, Thân Hữu năm mới mọi thời đều được an vui.

Ban Biên Tập Đặc San Hội Ngộ
Boston – Massachusetts

This entry was posted in HỘI NGỘ 2013, Liên Lạc and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.