LÝ HIỂU

HOÀI XUÂN

Ta về thăm lại cội đào xưa
Chưa thấy chồi xanh buổi chuyển mùa
Ong luyến hương xa quên tổ mật
Bướm mê hoa lạ đắm rừng mưa
Cố nhân lỗi hẹn qua đò sớm
Viễn xứ lạc loài dạo phố trưa
Nghe khúc hoài xuân như ái ngại
Nam ai tình tự giọng buồn đưa.

LÝ HIỂU
Xuân Mậu Tý – 2008
@cothom

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.