Thơ Lý Bạch

THU PHỐ CA
(kỳ 15)

Bài ngũ ngôn tứ tuyệt Thu Phố Ca(kỳ 15) của Lý Bạch(701-762) chỉ với 20 chữ, nhưng câu đầu “Bạch phát tam thiên trượng” lại là câu gây thắc mắc cho hậu thế suốt 14 thế kỷ qua: Tóc bạc ba ngàn trượng.

Có lẽ ý, tứ cùng ý niệm không gian, thời gian tự bài thơ, tàng ẩn triết lý Phật, Lão qua dụng ý tu từ phóng đại đo lường để nói lên điều tiềm ẩn trong lòng, tận cùng trong hoàn cảnh, tuổi già chạy loạn, thân( bạch phát) và tâm(duyên sầu) tương tục chấp trì, nên có thơ như thế  của 1 trích Tiên chăng? Ngay cả người Trung Hoa cho đến nay, vấn đề này, vẫn còn là 1 đề tài bàn cãi. Riêng các bản dịch ra các ngoại ngữ, đặc biệt của người Việt đa phần đều dịch theo nghĩa đen(xem link dưới).

Lý Bạch viết 17 bài Thu Phố Ca (Thu Phố Ca thập thất đầu) khi Ông về Trì Châu, tỉnh An Huy, để lánh nạn An Lộc Sơn trong 2 năm 755-756 . 6 năm sau Ông qua đời, thọ 61 tuổi, để lại cho đời hơn 1.000 bài Thơ.

Thu Phố Ca (kỳ 15)

Bạch phát tam thiên trượng,
Duyên sầu tự cá trường.
Bất tri minh kính lý,
Hà xứ đắc thu sương.

Lý Bạch

Thu Phố Ca

Tóc bạc ba ngàn trương
Sầu do tự tuổi già
Không biết trong gương sáng
Chỗ nào đọng sương Thu .

Trương Thúy Hậu dịch

Ghi chú các chữ :

個 cá : riêng , self, individual
長 trường: lớn tuổi, old aged
個長 cá trường:  cái già, senior self status.

裡 lý ; trong , within, inside
明鏡裡 : minh kính lý, ở trong gương, in the mirror.

Trong gương 2 thứ ấy: tóc bạc(bạch phát) và sầu riêng(duyên sầu)

Xem thêm :
Thu Phố Ca

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.