Triết học

Giới thiệu sách Triết

NIETZSCHE TRONG VÒNG 60 PHÚT
Dr.Nguyễn Lê Tiến dịch

Ghi chú : Dịch giả Nguyễn Lê Tiến, Tiến sĩ Khoa học, người làng Xuân Dương, xã Triệu Trung, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm :

Để gió cuốn đi
Tủ sách “Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.