Kịch vui

CHỒNG CHỊ VỢ TÔI
(1983)

Diễn viên : Ngọc Minh, Băng Châu, Hùng Cường, Nguyễn Long

Trích :

Năm 1958, phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện Sài Gòn, muốn dựng lại vở kịch “Người Phiêu Bạt”, phòng có trên 400 ghế, vé bán 15 đồng, bán hết vé cũng không đủ trả chi phí, ban kịch 5.000 đồng còn ban nhạc và nhiều ca sỹ, nhưng anh Võ Đức Diên nhất định mời họa sỹ Tạ Tỵ vẽ cảnh, thù lao hàng đêm của kịch sỹ Năm Châu 1.000 đồng, cô Xuân Dung, kịch sỹ Duy Lân mỗi người 300 đồng, anh Hoàng Hải, cháu Kim Chi mỗi người 200 đồng, phần tôi là 3.000 đồng, sau mới biết là bác sỹ Trần Kim Tuyến Giám Đốc Sở Chính Trị mua dàn, vào tháng 2 năm 1960 cũng vậy, ban Văn Nghệ Bộ Công Dân Vụ mời tôi diễn 6 xuất với kịch bản “U Uất” tại rạp Hưng Đạo Sài Gòn cũng trả riêng phần tôi 5.000 đồng 1 đêm tổng cộng là 30.000 đồng, thù lao cao nhất của kịch sỹ từ trước tới nay. Cả 2 lần đều do bác sỹ Trần Kim Tuyến muốn có những đêm kịch để nhân viên trong sở và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu coi kịch.

Tháng 11-61, anh Võ Đức Diên muốn ban kịch Nguyễn Long trình bài Kịch Vui “Chồng Chị Vợ Tôi” trên sân khấu Anh Vũ, đây là một vở kịch vui do chính anh Diên viết từ năm 1947, đã trình diễn nhiều lần tại Thanh Hóa và chiến khu 3, năm 56 tại Sài Gòn tôi đã sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh, đã diễn nhiều lần tại Sài Gòn và miền Nam, 1983 tại California sửa thêm quay thành Video với Ngọc Minh, Băng Châu, Hùng Cường, Nguyễn Long. Năm 1961 diễn tại Anh Vũ với Xuân Dung, Mộc Lan, Vũ Đức Duy, Nguyễn Long….

Xem thêm :

Saigon xưa
Chồng chị vợ tôi 2,3.4…

This entry was posted in Truyện Ngắn, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.