Hoàng Ngọc Quỳnh Giao

THƠ DỊCH
Hoàng Ngọc Quỳnh Giao

 絕句.

二 句 三 年 得,
一 吟 雙 淚 流。
知 音 如 不 賞,
歸 臥 故 山 秋。

賈島.

Tuyệt cú

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Quy ngọa cổ sơn thu

Giả Đảo

Ba năm được mỗi hai câu
Một lần ngâm chảy giòng châu hai hàng
Tri âm nếu chẳng ngó ngàng
Ta về nằm ngắm thu vàng núi xưa

Hoàng Ngọc Quỳnh Giao dịch

@phovui

Ghi chú : Hình trên Bác sĩ HOANG-NGOC-QUYNH-GIAO (1953- 2001)

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.