Thơ Nam Hoàng

TRUNG THU 2017

Già rồi vẫn khoái Trung Thu
Nhâm nhi miếng bánh lại tu ngụm trà
Thả hồn về tận cõi xa
Được kề cận với hằng nga đêm rằm…

Nam Hoàng

*

Đáp lễ Nam Hoàng

Chào anh 6 lác hôm nay
Hôm qua cũng vậy chào tay chào
Thơ buồn ngồi viết tào lao
Thì ra mới đó ngày nào tuổi thơ.

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh .

Hoàng Dung

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.