Nghe nhạc

Hoa Thương Nhớ Ai
Nhac&lời Nguyễn Hữu Thiết
Thanh Thúy ca
(Thu âm trước năm 1975)

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.