Biểu tình tại Hanoi

Ngày 19/1/2016 Dân Oan 3 miền
biểu tình tại Trụ sở Tiếp dân,số 1 Ngô Thì Nhậm-Hà đông

Xem thêm :

  BIỂU TINH

 

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.