Ra mắt sách

 

Nhà văn NGUYỄN NGỌC DIỆP
Làng An Thơ,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
Nguyên Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Trị (1973)

Ra mắt sách
Trân trọng kính mới Quý Đồng hương và Thân hữu tham dự

 

 

This entry was posted in Tác giả-Tác Phẩm, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.