QUẢNG TRỊ MẾN YÊU

 Lời kêu gọi
về việc tham gia viết cho “Tập San Quảng Trị”.

Trong đăc san họp mặt Đồng Hương Quảng Trị mùa Hè 2013, một số anh em chúng tôi đã kêu gọi đóng góp bài viết về phường và làng thuộc tỉnh Quảng Trị. Qua đó, độc giả biết thêm về sinh hoạt kinh tế và nhân văn cũng như truyền thống của một vài làng trước kia. Điển hình là các bài viết về Làng Nại Cửu, làng Hưng Nhơn, về Phường Đệ Tứ thị xã Quảng Trị…

Theo chiều hướng đó, một số anh em chúng tôi thuộc Hội Đồng Hương Quảng Trị Boston, dự tính biên soạn và xuất bản một hay vài Tập San Quảng Trị bao gồm tất cả những bài viết về các phường, các làng thuộc tỉnh Quảng Trị.

Nội dung các bài viết được gợi ý sơ khởi như sau:

a)- Vị trí địa lý, ranh giới với các làng chung quanh, điền thổ, sông hói, giao thông thủy bộ…

b)- Nhân văn, dân chúng, các họ tộc, truyền thống văn hóa, học hành, trường lớp, (giáo dục) đổ đạt, làm quan thời chế độ quân chủ, tham gia chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tín ngưỡng và tôn giáo: chùa, nhà thờ, đền miếu…

Tác giả các bài viết nầy là người tự viết về làng của mình, được giới hạn thời điểm từ 1975 trở về trước.

Sự giới hạn nầy không mang tính cách chính trị nhưng là thời điểm lịch sử, bởi vì những thay đổi về hành chánh cai trị sau điểm mốc 1975 làm thay đổi không ít về tổ chức làng xã Việt Nam, trong khi mục đích biên tập của chúng ta là “Hoài Cố Hương”, tức là viết và nhắc nhở những gì thuộc về quá khứ, những điều, nhựng sự kiện mà ngày nay không còn.

Những gì thuộc về thời điểm từ 1975 trở về sau, độc giả có thể tìm đọc trên một số trang mạng, không có nhiều tính cách cổ xưa của làng quê chúng ta, như chúng ta chủ trương.

Dự trù công việc:

– Tập san thứ nhất được dự tính xuất bản vào giữa năm 2015. Sau đó, nếu có khả năng và thuận lợi, chúng ta sẽ in các tập tiếp sau.

– Để chuẩn bị, đề nghị các tác giả viết và gởi về cho trang mạng của Hội Đồng Hương Quảng Trị Boston càng sớm càng tốt. Thời hạn chót là ngày 31 tháng 1 năm/ 2015.

– Tỉnh Quảng Trị có một vài sinh hoạt cổ đặc biệt như Chợ Phiên Cam Lộ, một số chợ được nhắc nhở trong ca dao như chợ Hôm, chợ Mai, chợ Thuận, chợ Sãi, “Cây đa Bến Cộ”… Đặc sản của nhiều làng như sắn, bún, chắt chắt, hến, chần chần… Nếu chúng ta có thể viết lại, nhắc lại các sinh hoạt nầy của quê nhà, để chúng không bị mai một đi thì đó là điều hiếm quí vậy.

– Các tác giả, khi viết bài về làng của mình, có thể trao đổi, tham gia ý kiến với chúng tôi qua địa chỉ trên trang mạng nói trên.

Để có thể đạt tới kết quả tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi đồng hương tham gia viết bài, không cần viết giỏi hay không viết giỏi. Chúng ta có thể giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn, nếu cần để có thể có được bài viết hoàn chỉnh về làng của mình.

Đây là công việc mang tính cách chung, không có tính cách cá nhân, mà cho người dân Quảng Trị, toàn bộ dân chúng đất nước, hải ngoại cũng như trong nước.

Công việc nầy, chúng tôi liên lạc và yêu cầu được sự hỗ trợ của Liên Hội Đồng Hương Quảng Trị toàn quốc Hoa Kỳ và Thế Giới. Đã được sự hỗ trợ trực tiếp của Hội Đồng Hương Quảng Trị Boston.

Với nhiệt tình với đồng hương, với tấm lòng “Hoài Cố Hương” muốn dựng lại hình ảnh xưa cũ của quê hương mình, của những người là con dân Quảng Trị, chúng tôi hy vọng một sách sâu sắc và tin tưởng được quí đồng hương tham gia, hợp tác, viết bài.

Hy vọng tập san thứ nhất sẽ ra mắt đúng như thời hạn mong ước.

Chủ trương và điều hợp.

Cái Hữu Sáu
Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị-Boston.MA.USA
Hoàng Long Hải
Nhà văn

  info@hoidonghuongquangtri.com

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.