PHÂN ƯU

  Nhận được tin buồn
Nhạc phụ Ông Lê Thêm là :

Cụ Ông THÂN MẠNH THÊM

Vừa mãn phần ngày 11 tháng 8 năm 2013
(nhằm ngày 5 tháng 7 năm Quý Tỵ)

tại làng An Lỗ,quận Phong Điền,tỉnh Thưa Thiên

HƯỞNG THỌ 96 tuổi

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRI

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ ÔNG SỚM VỀ MIỀN PHẬT QUỐC.

Thay mặt BCH/HĐHQT
Hội trưởng
Cái Hữu Sáu

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.