Thơ Lê Ngọc Phái

 VIẾNG MỘ PHẠM HỒNG THÁI

Video PHẠM HỒNG THÁI          –          Hy sinh ngày 18.6.1924 (năm Giáp Tý)

Thoang thoảng gió chiều bóng năng vương
Hoàng Hoa man mác cảnh nghê thường
Châu Giang cuồn cuộn niềm nhung nhớ
Hồng Thái dâng trào nỗi tiếc thương
Dưới ách thực dân đè đủ ách
Trên đương cách mạng khổ nhiều đường
“Anh hùng Sa Điện” danh muôn thuở
Trước mộ nghiêng mình thắp nén hương !

Lê Ngọc Phái

– Hoàng Hoa: Là khu công viên Hoàng Hoa Cương
trong đó có mộ của 72 liệt sĩ cách mạng Trung Quốc
và của liệt sĩ Phạm Hồng TháI.
– Sa Điện: Thành phố Phạm Hồng Thái đánh bom định
ám sát Merlin, toàn quyền Đông Dương của Pháp ở
Trung Quốc..
– Châu Giang: Dòng sông Phạm Hồng Thái gieo minh
xuống tự tử.

@chuviet

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.