TIN BUỒN

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động được tin

Anh Hồ Sĩ Mừng
Làng Võ Thuận,quận Triệu Phong,tỉnh Quảng  Trị
Cựu Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Tri -Houston-Texas

đã đột ngột qua đời lúc 4 AM
23 tháng 5 năm 2013(nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch)
tại tư gia số 14203 Panhandle Dr. – Sugar Land – TX.77498.USA

Hưởng thọ 65 tuổi

Linh cữu hiện đang quàn tại
Nhà quàn VĨNH PHƯỚC
Số 8514 Typor Dr.
Houston TX.7707
Phone : 832.858.0229 – 281.778.8229

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ANH SỚM VỀ CÕI PHẬT

Hội Đồng Hương Quảng Trị
Boston-MA-USA

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.