Thơ TRẦN QUẢNG LƯỢNG

MỪNG HỘi NGỘ
BOSTON – MA

 

Hội Ngộ Boston tấp nập ghê
Đồng hương Quảng Trị bốn phương về
Mấy ông cười nói – mần răng rứa
Quý mụ chuyện trò – ngó chộ tề
Tâm sự khôn nguôi vì nợ nước
Nỗi niềm còn vướng nghĩa tình quê
Ba ngày gặp gỡ bao vui sướng
Đưa đón ở ăn…đẹp mọi bề.

TRẦN QUẢNG LƯỢNG
Jan/18/2013

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.