Thư Cảm Tạ

THƯ CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi thành kính tri ân:

Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức, Hòa Thượng Thích Từ Huệ, Pháp Sư Thích Trí Viên.
Ban Hộ Niệm chùa Phật Giáo Đại Chúng East Boston, MA.
Ban chấp hành, hội đồng quản trị trung ương, hội đồng giám sát cộng đồng Việt Nam MA.
Ban giám đốc, bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện MGH, MA.
Thiền đường Vi Diệu Pháp Hành Thiền Boston, MA.
Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia MA. Gia Đình Hải Quân MA. Gia Đình Mủ Đỏ MA.
Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England. Hội Trưởng Hội Phụ Nữ New England.
Hội Đồng Hương Quảng Trị MA.
Chủ tịch & nhân viên công ty Logan Instrument Co.
Công ty Công Trình Đô Thị Khánh Hòa, Việt Nam.
Ông bà giám đốc Việt Aid. Ông bà giám đốc đài Tiếng Nước Tôi.
Thông gia, bà con,quyến thuộc nội ngoại thân hữu trong và ngoài nước đả dành trọn đạo tình, lòng bác ái và tình cảm sâu xa, quang lâm đến chứng minh, dẫn lễ, chung lòng hộ niệm, phúng viếng, điện thư, điện thoại phân ưu, tiễn đưa linh cữu Vợ, Mẹ, Bà và Cố chúng tôi là:

Cụ Bà: Nguyễn Thị Diệp
Pháp Danh Diệu Đàm
Vãng sanh lúc 8h 54′ ngày 27 tháng 12 năm 2012
nhằm ngày 15 tháng 11,năm Nhâm Thìn.
Tại Boston, MA. Hưởng Thọ 80 tuổi.

Tang gia hiếu quyến chúng tôi xin chân thành khắc ghi ân tình sâu thẳm này. Nguyện hồi hướng công đức của Chư Tôn Thiền Đức và quý liệt vị lên mười phương chư Phật tác đại chứng minh. Trong thời gian tang lễ, không sao tránh khỏi lỗi lầm sai sót, kính mong chư vị niệm tình lượng thứ.

Chồng: Cụ Ông Phạm Văn Nho, các con, các cháu và các chắt
Đồng bái tạ.

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.