Tuệ Chương Hoàng Long Hải


Tuệ Chương Hoàng Long Hải

Tác giả và Tác phẩm

-Cựu giáo chức, quân nhân QLVNCH trước 1975.
– Hiện sống tại Worcester, thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
Trước 1968:

• Sách Giáo khoa: Lịch Sử, Địa Lý và Công Dân Giáo Dục Lớp Đệ Tứ (Thi Trung học Đệ Nhất Cấp).
•Việt Văn lớp Đệ Tam (Van chương Bình Dân Việt Nam), Công Dân Giáo Dục lớp Đệ Tam .

Sau 1975:

•Viết Về Huế – tập 1, 2…
•Hương Tràm Trà Tiên (Kể chuyện đánh giặc ở quê hương Nguyễn Tấn Dũng).
•Hồi Ký Quê Ngoại (Những bài viết về Quảng Trị thời thơ ấu của tác giả).
•Vết Nám (Hồi ký tù cải tạo).

@newvietart

This entry was posted in Tác giả-Tác Phẩm and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.